Article

แปลงไมค์ให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งมือถือ กล้องและคอมพิวเตอร์ ด้วยสายแปลงของ Saramonic

เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้ว่าไมค์สำหรับกล้องและมือถือไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ บางคนก็ซื้อมาผิดและก็ต้องวางทิ้งไว้เฉยๆ หรือบางคนซื้อมาแล้วอยากให้ใช้ได้คุ้มกว่าเดิมประเภทว่าไมค์เดียวต่อได้ทุกอุปกรณ์ และเรื่องราวนั้นหมดนี้ทาง Saramonic เราช่วยได้ครับ (more…)

การขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้งานโดรน

ใครที่คิดจะเป็นเจ้าของโดรนในประเทศไทย อาจกังวลเรื่องของการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตในการใช้งานโดรน ซึ่งส่วนนี้ทีมงานขออาสาแนะนำข้อมูลให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าโดรนแบบไหนที่ต้องขึ้นทะเบียนและแบบไหนที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน (more…)

Facebook
YouTube