ชุดการติดตามแบบไร้สายที่แท้จริง

การควบคุมเลนส์ไร้สายสามแชนแนล 

 

ระบบควบคุมเลนส์ขั้นสูง

ระบบควบคุมเลนส์ขั้นสูง

Facebook
YouTube