ABOUT US

About Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 ด้วยคณะผู้ก่อตั้งที่มีความชื่อชอบในการถ่ายภาพและวิดีโอ รวมทั้งการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาใช้งานเอง จนมีการเผื่อแผ่ให้เพื่อน ๆ ช่างภาพจนก่อเกิดเป็นธุรกิจ รวมถึงการผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองเพื่อนๆภายใต้แบร์น SMART อีกทั้งบริษัทยังได้รับการยอมรับให้เป็นตัวเเทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้าที่มีคุณภาพอีกหลากหลายแบรนชั้นนำ ทั้งนี้เพื่อนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่รักการถ่ายภาพและวีดีโอ อีกทั้งเราอยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้วงการถ่ายภาพและวีดีโอของประเทศไทยดียิ่งขึ้น

Facebook
YouTube

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions) in Unknown on line 0