Tag - ฟิลเตอร์แผ่น Haida

ฟิลเตอร์แผ่น Haida คืออะไร ทำไมเราถึงต้องใช้ในการถ่ายภาพ Landscape

การถ่ายภาพ Landscape ในการถ่ายภาพทิวทัศน์นั้น เรามักจะเห็นช่างภาพอาชีพหลายคนเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่อยู่หน้าเลนส์กล้อง มีขนาดใหญ่เล็กน้อย ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักการถ่ายภาพทิวทัศน์มากนักอาจจะสงสัยว่า

ฟิลเตอร์แผ่น Haida เก่ียวข้องยังไงกับการถ่ายภาพ Landscape

ฟิลเตอร์แผ่น Haida เก่ียวข้องยังไงกับการถ่ายภาพ Landscape ซึ่งในปัจจุบันนั้นการเดินทางถ่ายภาพสำหรับหลายคนเริ่มที่จะมีเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพก็อยากจะถ่ายภาพทิวทัศน์ให้มีความสวยงาม

Facebook
YouTube