Tag - Haida ND Filter คืออะไร

Haida ND Filter คืออะไร ส่งผลอะไรกับภาพถ่ายของเราได้บ้าง

Haida ND Filter คืออะไร ส่งผลอะไรกับภาพถ่ายของเราได้บ้าง ซึ่ง Haida เป็นเเบรนด์ที่ผลิตเเละพัฒนาฟิลเตอร์เพื่อการถ่ายภาพมาตั้งเเต่ปี 2007 โดยในปัจจุบันเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตฟิลเตอร์คุณภาพ เเละเป็นเบื้องหลังของภาพ Landscape ที่สวยงามของช่างภาพจากทั่วโลก

Facebook
YouTube