Brand

brand-banner-saramonic
Brand-banner-1
Brand-banner-Qoocam-1
Brand-banner-Qoocam-1 (1)
Brand-banner-Smallrig
NIcefoto
Brand-banner-PGY
Brand-banner-Hollyland
brand-banner
Brand-banner-Qoocam-1
Brand-banner-Smallrig
Aifotto
Brand-banner-PDMOVE
Brand-banner-YC
Brand-banner-feelworld
Brand-banner-polarpro
Brand-banner-Bestview
camfi

S__1982780

STM APP DOWNLOAD

ง่ายยิ่งกว่ากับแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณสามารถลงทะเบียนประกัน ตรวจสอบระยะเวลาประกัน ส่งซ่อมสินค้า หรือบริการอื่นๆอีกมากมาย ได้ทุกที่ทุกเวลา

Screen Shot 2019-01-05 at 11.16.25 PM

The Digital STM Limited Partnership

เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม ตัวเเทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้าที่มีคุณภาพอีกหลากหลายแบรนชั้นนำ ทั้งนี้เพื่อนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่รักการถ่ายภาพและวีดีโอ อีกทั้งเราอยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้วงการถ่ายภาพและวีดีโอของประเทศไทยดียิ่งขึ้น

Contact Us

  • 3133/4 Sukhumvit 101/2 Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260
  • Tel : 02–8215505

    Mobile : 086–425-6601–4

  • sales@thedigitalstm.com
Facebook
YouTube